Organizace školního roku


nástup do školy: pondělí 2. 9.
konec 1.pololetí: čtvrtek 30. 1.
konec 2.pololetí: úterý 30. 6.

termíny prázdnin:
podzimní: úterý  29. října a středa 30. října
vánoční: pondělí 23. prosince – pátek 3. ledna
pololetní: pátek 31. ledna
jarní: pondělí 10. února – neděle 16.února
velikonoční: čtvrtek 9. dubna
hlavní: středa 1. července  - pondělí 31. srpna
Děti nepůjdou do školy také v době vyhlášených státních svátků: v pondělí 28. října,  v pátek 10. dubna, v pondělí 13. dubna a v pátek 1. a 8. května. 


Rodičovské schůzky se budou konat  vždy v úterý v těchto termínech:

19. listopadu  – třídní schůzky pro I. stupeň v 16 hodin, pro II. stupeň v 17 hodin
5. listopadu  - třídní schůzka k volbě povolání v 15 hodin ve ŠJ se zástupci SŠ a SOU
6. - 9. ledna  – konzultační odpoledne 
21. dubna  –  třídní schůzky pro I. stupeň v 16 hodin, pro II. stupeň v 17 hodin
1. - 4. června  – konzultační odpoledne 

 

Adaptační kurz pro žáky 6. ročníku: 4. - 6. září 

Plavecký výcvik pro žáky 1. - 4. ročníku: září - leden

Lyžařský kurz pro žáky 7. a 8. ročníku: 19. - 24. ledna 

Den otevřených dveří: 28. září a 3. března

Zápis do 1. ročníku: 3. dubna

 

Personální obsazení:

ředitelka školy Ing. Pavla Nádeníková - koordinátor inf. technologií
zástupkyně ředitelky Mgr. Jiřina Divišová

I.stupeň školy:

I. třída ( 19 ž.)     Mgr. Eva Kafková        
II. třída ( 26 ž.)     Mgr. Jana Povodová - koordinátor ŠVP   
III. třída ( 24 ž.)     Mgr. Radka Bednářová 
IV. třída ( 23 ž.)     Mgr. Monika Bláhová, Kristýna Schejbalová, DiS. - asistent pedagoga  
V. A třída ( 15 ž.)  Mgr. Pavla Havlová          
V. B třída ( 17 ž.)  Mgr. Zuzana Krejčí  

 

II.stupeň školy:

VI. třída ( 28 ž.)     Mgr. Jiří Daněk – metodik prevence       
VII. A třída ( 15 ž.)  Mgr. Eva Moravcová, Lucie Křepelová - asistent pedagoga  
VII. B třída ( 17 ž.)  Mgr. Pavel Klapal  
VIII. třída ( 22 ž.)     Mgr. Pavel Kleisner – výchovný poradce
IX. třída ( 22 ž.)     Mgr. Jana Nováková - koordinátor environmentální výchovy  

Mgr. Petra Burcalová
Mgr. Jitka Kaisrlíková
Mgr. Milada Malá
Mgr. Leona Málková
Mgr. Petr Peňáz, M.A.
                                                                                                                                        

Kontakty: jmeno.prijmeni@zshj.cz nebo prostřednictvím SkolaOnLine

Kroužky:

Co to tu kvete - Mgr. Jana Nováková
Florbal -   Mgr. P. Kleisner pro 2. stupeň
Volejbal - Mgr. Pavel Klapal pro žáky od 6. ročníku
Pěvecký sbor - Mgr. Monika Bláhová
Čtenářský kroužek - Miluše Vlasáková pro žáky školní družiny
Sportuj ve škole - Mgr. Jana Nováková

Kroužky probíhají od října do května a jsou zdarma. Veškeré podrobnosti  sdělí zájemcům jednotliví vedoucí kroužků.

V rámci projektu Aktivně i po škole 2 se mohou žáci účastnit  klubu komunikace v cizím jazyce(6. ročník, Mgr. Leona Málková) a klubu logiky a deskových her (3. - 5. ročník, Mgr. Jiřina Divišová)

Další kroužky nabízí Centrum volného času.

Děti mohou navštěvovat Florbalový kroužek pod vedením trenéra z florbalové asociace. Přihlásit je mohou rodiče na www.florbalprodeti.cz

Rychlé kontakty

Mapa umístění školy v ČR

Základní škola Horní Jelení, příspěvková organizace
Kolářského 414
Horní Jelení, 533 74

E-mail: info@zshj.cz
Telefon: 464 601 235

Další kontakty

Škola On-line

Školní akce

Momentálně nejsou naplánovány žádné školní akce.

Finalista sCOOLweb 2016