Organizace školního roku


nástup do školy: pondělí 3.9.
konec 1.pololetí: čtvrtek 31.1.
konec 2.pololetí: pátek 28.6.

termíny prázdnin:
podzimní: pondělí  29. října a úterý 30. října
vánoční: sobota 22.prosince – středa 2. ledna
pololetní: pátek 1. února
jarní: pondělí 4. února – neděle 10.února
velikonoční: čtvrtek 18.dubna
hlavní: sobota 29. června  - neděle 1.září
Děti nepůjdou do školy také v době vyhlášených státních svátků: v pátek 28. září,  v pátek 19. dubna, v pondělí 22. dubna a ve středu 1. a 8. května. 


Rodičovské schůzky se budou konat  vždy v úterý v těchto termínech:

13.listopadu  – třídní schůzky pro I. stupeň v 16 hodin, pro II. stupeň v 17 hodin
27.listopadu  - třídní schůzka – volba povolání v 15 hodin ve ŠJ se zástupci SŠ a SOU
7.-10.ledna  – konzultační odpoledne 
16.dubna  –  třídní schůzky pro I. stupeň v 16 hodin, pro II. stupeň v 17 hodin
4.června  – konzultační odpoledne 

 

Adaptační kurz pro žáka 6.třídy: 5. - 7.září 

Plavecký výcvik pro žáky 1.-4.třídy: září - listopad

Lyžařský kurz pro žáky 7.a 8.třídy: 13. - 19.ledna 

Den otevřených dveří: 5.března

Zápis do 1.třídy: 5.dubna

 

Personální obsazení:

ředitelka školy Ing. Pavla Nádeníková - koordinátor inf. technologií
zástupkyně ředitelky Mgr. Dagmar Jozlová

I.stupeň školy:

1. třída ( 25 ž.)     Mgr. Jana Povodová - koordinátor ŠVP        
2. třída ( 23 ž.)     Mgr. Radka Bednářová   
3. třída ( 22 ž.)     Mgr. Eva Kafková, Mgr. Zuzana Krejčí - asistent pedagoga  
4.A třída ( 16 ž.)   Mgr. Pavla Havlová 
4.B třída ( 17 ž.)   Mgr. Jiřina Divišová           
5.třída    ( 29 ž.)   Mgr. Monika Bláhová 

 

II.stupeň školy:

6.A třída ( 15 ž.)   Mgr. Eva Moravcová, Bc. et Bc.Denisa Tatíčková - asistent pedagoga       
6.B třída ( 18 ž.)   Mgr. Pavel Klapal  
7. třída ( 24 ž.)     Mgr. Pavel Kleisner – výchovný poradce  
8. třída ( 22 ž.)     Mgr. Vladimíra Bryndová 
9. třída ( 20 ž.)     Mgr. Jiří Daněk – metodik prevence  

Mgr. Petra Burcalová     
Mgr. Milada Malá         
Mgr. Jana Nováková - koordinátor environmentální výchovy       
Mgr. Zuzana Krejčí      

Kontakty: jmeno.prijmeni@zshj.cz nebo prostřednictvím SkolaOnLine


Kroužky:

eTwinning - Mgr. Vl. Bryndová
Divadelní kroužek - Mgr. Milada Malá
Malý přírodovědec - Mgr. Jana Nováková
Florbal -   Mgr. P. Kleisner pro 2.stupeň, vychovatelky ŠD pro žáky ŠD
Volejbal - Mgr. Pavel Klapal pro žáky od 6.třídy
Pěvecký sbor - Mgr. Monika Bláhová
Čtenářský kroužek - Miluše Vlasáková pro žáky školní družiny
Hra na flétnu - Mgr. Jitka Kaisrlíková pro žáky školní družiny
Rybářský kroužek - Martin Horáček
Atletika - Tomáš Linhart

Kroužky probíhají od října do května a jsou zdarma. Veškeré podrobnosti  sdělí zájemcům jednotliví vedoucí kroužků.

V rámci projektu Aktivně i po škole se mohou žáci účastnit čtenářského klubu (3.a 4.třída, Mgr. Eva Kafková) a klubu logiky a deskových her (3.-5.třída, Mgr. Jiřina Divišová)

Další kroužky nabízí Centrum volného času.

Rychlé kontakty

Mapa umístění školy v ČR

Základní škola Horní Jelení, příspěvková organizace
Kolářského 414
Horní Jelení, 533 74

E-mail: info@zshj.cz
Telefon: 464 601 235

Další kontakty

Škola On-line

Školní akce

Momentálně nejsou naplánovány žádné školní akce.

Finalista sCOOLweb 2016