Organizace školního roku

Nástup do školy:           čtvrtek 1. 9.

Konec 1. pololetí:         úterý 31. 1.

Konec 2. pololetí:         pátek 30. 6.

Termíny prázdnin: podzimní:        středa 26. října a čtvrtek 27. října

                              vánoční:          pátek 23. prosince  – pondělí 2. ledna 

                              pololetní:         pátek 3. února

                              jarní:                pondělí 6. března – neděle 12. března

                              velikonoční:     čtvrtek 6. dubna

                              hlavní:             sobota 1. července – neděle 3. září

Děti nepůjdou do školy také v době vyhlášených státních svátků: ve středu 28. září, v pátek 28. října, ve čtvrtek 17. listopadu, v  pátek 7. dubna, v pondělí 10. dubna a v pondělky 1. a 8. května.Rodičovské schůzky se budou konat  vždy v úterý v těchto termínech:

6. září – třídní schůzky pro 1. ročník od 16 hodin

15. listopadu  -  třídní schůzka – volba povolání v 15 hodin ve ŠJ se zástupci SŠ a SOU

22. listopadu  – třídní schůzky  – pro I. stupeň v 16 hodin, pro II. stupeň v 16.30 hodin

9. - 11. ledna  – konzultační dny         

25. dubna  –  třídní schůzky - pro I. stupeň v 16 hodin, pro II. stupeň v 16.30 hodin

5.- 7. června  – konzultační dny

 

Adaptační kurz pro žáky 6. ročníku: 5. - 7. září 

Plavecký výcvik pro žáky 1. - 4. ročníku: září - listopad

Lyžařský kurz: 15. -20. ledna

Den otevřených dveří: 8. listopadu a 15. února

Zápis do 1. ročníku: 14. dubna

 

Personální obsazení:

ředitelka školy Ing. Pavla Nádeníková - koordinátor inf. technologií
zástupkyně ředitelky Mgr. Jiřina Divišová

I.stupeň školy:

I. třída ( 23 ž.)              Mgr. Eva Kafková                                    

II.  třída ( 23 + 1 ž.)      Mgr. Jana Povodová - koordinátor ŠVP,   

                                    Mgr. Dagmar Jozlová – AP   

III. A třída ( 21 ž. )        Mgr. Monika Bláhová, Lucie Křepelová, DiS. - AP 

III. B třída ( 18 ž.)         Mgr. Jitka Kaisrlíková   

IV. třída ( 19 ž.)             Mgr. Radka Bednářová

V. třída  ( 30 ž.)             Hana Karásková, Mgr. Pavlína Neumannová – AP

            

II.stupeň školy:

VI. třída ( 25 + 1 ž.)      Mgr. Eva Moravcová    

VII. A třída  ( 16 ž.)       Mgr. Pavla Havlová, Mgr. Pavel Klapal - AP 

VII. B třída ( 15 ž.)        Mgr. Pavel Kleisner - výchovný poradce,

                                    Klára Krejčíková - AP

VIII. A třída ( 16 ž. )      Mgr. Jana Nováková - kordinátor environm. výchovy 

VIII. B třída  ( 17 ž.)      Mgr. Zuzana Krejčí  

IX. A třída ( 25 ž.)          Mgr. Jiří Daněk - metodik prevence 

      

                Mgr. Petra Burcalová                                                    

                Mgr. Milada Malá

                Mgr. Vojtěch Srnský

                Mgr. Ilona Schwarzová

                                                                                                                                        

Kontakty: jmeno.prijmeni@zshj.cz nebo prostřednictvím SkolaOnLine

Kroužky:

Co to tu kvete - Mgr. Jana Nováková
Florbal -   Mgr. P. Kleisner pro 2. stupeň 
Volejbal - Mgr. Pavel Klapal pro žáky od 6. ročníku 
Čtenářský kroužek - Miluše Vlasáková pro žáky školní družiny
Sportovní kroužek - Lucie Křepelová pro žáky školní družiny

Rozvoj digitálních technologií - Mgr. Pavla Havlová, Kryštof Kulhánek

Kroužky probíhají od října do května a jsou zdarma. Budou probíhat v závistosti na epidemiologické situaci. Veškeré podrobnosti  sdělí zájemcům jednotliví vedoucí kroužků.

Další kroužky nabízí Centrum volného času.

Děti budou moci opět navštěvovat Florbalový kroužek pod vedením trenéra z florbalové asociace. Přihlásit je mohou rodiče na www.florbalprodeti.cz

Rychlé kontakty

Mapa umístění školy v ČR

Základní škola Horní Jelení, příspěvková organizace
Kolářského 414
Horní Jelení, 533 74

E-mail: info@zshj.cz
Telefon: 464 601 235

Další kontakty

Škola On-line

Školní akce

Zápis do 1. ročníku
pátek 14.04.2023 od 12:30

Další školní akce

sCOOLweb 2016