Budoucí prvňák

Vážení rodiče předškoláka

vaše dítě čeká první velký životní krok  - vstup do školy.
Znamená to pro něj zvýšení společenského postavení, stane se váženějším, ale zároveň již bude mít povinnosti, odpovědnost a bude za svou práci hodnoceno.
Aby jeho první kroky v novém prostředí byly co nejúspěšnější, mělo by umět:
•  komunikovat s dětmi i dospělými, pozdravit, poprosit, poděkovat, omluvit se
•  přijmout autoritu dospělého
•  pracovat jak samostatně ,tak i ve skupině dětí
•  vydržet u zadané práce alespoň 15 minut
•  pracovat pečlivě a práci dokončit
•  vyslovovat správně všechny hlásky
•  dobře držet tužku
•  zapamatovat si básničku a zarecitovat ji, písničku a zazpívat ji, vyslechnout a     
    převyprávět krátkou pohádku
•  sluchem poznat první a poslední hlásku ve slově
•  počítat do pěti
•  poznat barvy
•  dodržovat základní hygienické návyky
•  samostatně se obouvat a zouvat, zašněrovat si tkaničky
•  samostatně se oblékat, svlékat a skládat své věci
•  rozepínat a zapínat si knoflíky, zipy
•  zapnout aktovku a dát si ji na záda
•  samostatně se najíst příborem
•  znát nejkratší a nejbezpečnější cestu do školy
•  znát svoji adresu

Zdá se vám to příliš náročné?
Když se zamyslíte, jste to právě vy, kteří můžete pomoci svému dítěti vše hravě zvládnout. Nejdůležitější je váš vlastní příklad a čas, který budoucímu školákovi věnujete.
Prosím,
•  každý den si povídejte, tím zlepšíte jeho slovní zásobu a budete moci
    opravovat chyby ve výslovnosti
•  zadávejte jednoduché úkoly a buďte trpěliví a hlavně důslední při jejich plnění
•  malujte si spolu obrázky a sledujte správné sezení a správné držení tužky
•  buďte svému dítěti vzorem - klidným a pečlivým přístupem ke každé
   práci,slušným jednáním s lidmi,veškerým svým chováním …..ZÁPIS
Každoročně se u zápisu setkáváme s některými problémy, které budoucím školákům ztěžují vstup do 1. třídy.
Nejčastěji se jedná o špatnou výslovnost a nesprávné držení tužky.
Nesprávná výslovnost některých hlásek
Milí rodiče,
nečekejte,prosím,na to, až budete školou upozorněni na vadnou výslovnost svého dítěte, usnadníte mu osvojování základů českého jazyka.
Sami s ním již v předškolním věku vyhledejte pomoc logopeda, který vám doporučí vhodná cvičení, aby se výslovnost postupně vyrovnala a špatné návyky nezůstaly vašemu dítěti natrvalo.
Uvědomte si, že jestliže dítě nemůže některou hlásku dobře vyslovit, nemůže ji správné sluchově rozlišit,což mu velice ztěžuje skládání a rozkládání slov, nácvik čtení i psaní diktátu.
Špatné držení tužky
Aby dítě dobře zvládlo správnou techniku psaní je důležité, aby ruka a prsty byly již pro psaní uvolněné. Toho dosáhneme jednoduchými cviky -  krouživé pohyby ve vzduchu (kola,obloučky),později totéž zkoušíme pastelkou na papír.
Sledujeme také, zda dítě při psaní správně sedí. Že se nohama dotýká země a deska stolu je tak vysoko, aby opřené ruce se stolem tvořily v lokti přibližně pravý úhel.
Dítě má držet tužku mezi dvěma prsty (palcem a ukazovákem) asi 1,5  - 2cm od špičky a lehce ji podpírat prostředníkem. Zbylými dvěma prsty může přidržovat malou lehkou kuličku z papíru. Pokud se přesto nedaří, doporučujeme trojhranné tužky a pastelky. Leváci drží tužku stejně jako praváci. Tužka by měla směřovat k rameni ruky, kterou dítě kreslí. Nezapomínejme na správný sklon papíru – u  praváků položíme papír před dítě tak, že pravý horní roh směřuje nahoru, u leváků je tomu obráceně.
Desatero rodičů
•  Dítě, které je nadměrně kritizováno, se naučí odsuzovat
•  Dítě, které je vystavováno posměchu, se začne stydět
•  Dítě, které je ponižováno, ztrácí sebedůvěru.
•  Dítě, které se setkává s tolerancí, se snáze naučí trpělivosti
•  Dítě, které je chváleno, získá sebedůvěru
•  Dítě, s nímž se hraje rovná hra, se naučí spravedlnosti
•  Dítě, které je obklopeno přátelstvím, se naučí laskavosti
•  Dítě, které prožívá pocit bezpečí, se naučí důvěřovat
•  Dítě, které je milováno, je schopno lásky

Rychlé kontakty

Mapa umístění školy v ČR

Základní škola Horní Jelení, příspěvková organizace
Kolářského 414
Horní Jelení, 533 74

E-mail: info@zshj.cz
Telefon: 464 601 235

Další kontakty

Škola On-line

Školní akce

Momentálně nejsou naplánovány žádné školní akce.

sCOOLweb 2016