Současnost školy

Naši školu naleznete na okraji města Horní Jelení v klidné části téměř u lesa. K původní budově byla v 70. letech minulého století připojena modernější přístavba a nynější podobu získala škola při poslední celkové rekonstrukci dokončené v roce 2009. Budova školy působí moderně, svěže a vesele. Její součástí je školní kuchyně a jídelna, prostorná sportovní hala s galerií pro diváky, venkovní fotbalové, volejbalové a víceúčelové hřiště, běžecká dráha s doskočištěm a výuková přírodní zahrada.

Materiálně technické vybavení je na velmi dobré úrovni. Škola má k dispozici 13 kmenových tříd s interaktivními tabulemi, 3 jazykové učebny, odborné pracovny chemie a fyziky, hudební výchovy, výtvarné výchovy, výpočetní techniky, školní dílnu, cvičnou kuchyňku a tělocvičnu. Škola  nabízí našim žákům příjemné a kreativní prostředí pro jejich všestranný rozvoj.

Naše základní škola je úplnou školou s 1. – 9. ročníkem. Navštěvuje ji přibližně 250 žáků z Horního Jelení a okolních vesnic. Součástí školy jsou  3 oddělení školní družiny.

Škola je v oblasti, kde rodiče nemají možnost volby jiné školy, proto poskytuje vyvážené všeobecné vzdělání zaměřené na „aktivní dovednosti“ žáků, přístupné všem dětem. Přesto jsou 3 oblasti, které považujeme za prioritní a na které se  v rámci výuky zaměřujeme. Jsou obsaženy v názvu vzdělávacího programu „Jelenka“ – Jelenská environmentální a kamarádská škola. Posilujeme u žáků povědomí sounáležitosti se svojí rodinou, školou, obcí a regionem, s jejich minulostí, současností i budoucností, vytváříme a rozvíjíme  vztahy k okolní krajině a přírodě, k jejich poznávání a ochraně a v neposlední řadě posilujeme vztahy vzájemné spolupráce, pomoci a tolerance. Rozvíjení komunikačních dovedností žáků v mateřském jazyce, v cizím jazyce a v informačních a komunikačních technologiích považujeme za samozřejmé.

Škola získala značku  Rodiče vítáni (značka pro školy otevřené rodičům), Certifikát Etická škola bronzového stupně, Ekologická škola bronzového stupně  a v Pardubickém kraji se stala  vítězem projektu Nejlepší česká škola vysílaném Českou televizí.

Rychlé kontakty

Mapa umístění školy v ČR

Základní škola Horní Jelení, příspěvková organizace
Kolářského 414
Horní Jelení, 533 74

E-mail: info@zshj.cz
Telefon: 464 601 235

Další kontakty

Škola On-line

Školní akce

Ukázka dravých ptáků
pondělí 02.10.2023 od 10:15

Další školní akce

sCOOLweb 2016