Projekt Etická výchova

Naše škola se zapojila do programu Etická výchova a její cesta k žákům základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií.

Hlavním cílem projektu bylo účinným způsobem podpořit zavádění vzdělávacího oboru "Etická výchova" do základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií hlavně přípravou učebnice a pracovních listů pro žáky a metodických listů pro učitele. Projekt realizoval Národní institut pro další vzdělávání ve spolupráci s partnerem projektu Etickým fórem ČR.

Program jsme pilotovali ve 4.a 6.třídě v rámci výuky Etické výchovy ve školním roce 2012/2013.

Učebnice, ktreré vznikly v rámci tohoto projektu, využíváme nadále při výuce Etické výchovy ve 4. až 7.třídách.

Osvědčení o účasti školy v pilotáži učebnice etické výchovy

Rychlé kontakty

Mapa umístění školy v ČR

Základní škola Horní Jelení, příspěvková organizace
Kolářského 414
Horní Jelení, 533 74

E-mail: info@zshj.cz
Telefon: 464 601 235

Další kontakty

Škola On-line

Školní akce

Konzultační odpoledne
úterý 06.06.2023 od 14:00

Veřejné obhajoby závěrečných prací žáků 9. ročníku
pondělí 12.06.2023 od 14:00

Slavnostní ukončení školní docházky
pátek 30.06.2023 od 09:00

Další školní akce

sCOOLweb 2016