Zaměstnanci

edení školy

Ředitelka školy, Koordinátor a metodik ICT

Ing. Pavla Nádeníková

Aprobace: Matematika
Telefon: 464 601 234
E-mail: pavla.nadenikova@zshj.cz
Konzultační hodiny: pondělí 14.00 - 16.00 hodin, vždy po předchozí domluvě

 
 

Zástupkyně ředitelky školy

Mgr. Jiřina Divišová

Aprobace: První stupeň
Telefon: 464 601 235
E-mail: jirina.divisova@zshj.cz
Konzultační hodiny: úterý a středa 14.00 -15.00 hodin, vždy po předchozí domluvě

 

Ekonomka

Mgr. Edita Kališová

Telefon: 464 601 235
E-mail: edita.kalisova@zshj.cz

 

Učitelé

Mgr. Radka Bednářová

Aprobace: První stupeň
Telefon: 464 601 235
E-mail: radka.bednarova@zshj.cz
Konzultační hodiny: pondělí 13.00 -16.00 hodin, vždy po předchozí domluvě

 Mgr. Monika Bláhová

Aprobace: První stupeň
Telefon: 464 601 235
E-mail: monika.blahova@zshj.cz
Konzultační hodiny: úterý a středa 14.00 -15.00 hodin, vždy po předchozí domluvě

 
 

 

 

Mgr. Petra Burcalová

Aprobace: Anglický jazyk pro ZŠ
Telefon: 464 601 235
E-mail: petra.burcalova@zshj.cz
Konzultační hodiny: pondělí 13.30 -15.30 hodin, vždy po předchozí domluvě

 

Metodik prevence

Mgr. Jiří Daněk

Aprobace: Český jazyk a chemie
Telefon: 464 601 235
E-mail: jiri.danek@zshj.cz
Konzultační hodiny: pondělí 14.00 -14.30 hodin, další  po předchozí domluvě

 
 

Mgr. Pavla Havlová

Aprobace: Německý jazyk a dějepis
Telefon: 464 601 235
E-mail: pavla.havlova@zshj.cz
Konzultační hodiny: pondělí 14.00 -15.00 hodin, vždy po předchozí domluvě

 

Mgr. Eva Kafková

Aprobace: První stupeň a speciální školy
Telefon: 464 601 235
E-mail: eva.kafkova@zshj.cz
Konzultační hodiny: středa 16.00 -17.00 hodin, vždy po předchozí domluvě

 

Mgr. Jitka Kaisrlíková

Aprobace: První stupeň
Telefon: 464 601 235
E-mail: jitka.kaisrlikova@zshj.cz
Konzultační hodiny:  vždy po předchozí domluvě

 
 
 

Výchovný poradce

Mgr. Pavel Kleisner

Aprobace: Fyzika a základy techniky
Telefon: 464 601 235
E-mail: pavel.kleisner@zshj.cz
Konzultační hodiny: úterý 13.30 -14.00 hodin, další  po předchozí domluvě

 

Mgr. Zuzana Krejčí

Aprobace: Přírodopis a chemie
Telefon: 464 601 235
E-mail: zuzana.krejci@zshj.cz

 

Mgr. Milada Malá

Aprobace: Český jazyk a dějepis
Telefon: 464 601 235
E-mail: milada.mala@zshj.cz
Konzultační hodiny: pondělí 15.00 -17.00 hodin, vždy po předchozí domluvě

 

Mgr. Leona Málková

Aprobace: Anglický jazyk
Telefon: 464 601 235
E-mail: leona.malkova@zshj.cz
Konzultační hodiny:  vždy po předchozí domluvě

 

Koordinátor školního parlamentu

Mgr. Eva Moravcová

Aprobace: Český jazyk a hudební výchova
Telefon: 464 601 235
E-mail: eva.moravcova@zshj.cz
Konzultační hodiny: čtvrtek 13.00 -15.00 hodin, vždy po předchozí domluvě

 

Koordinátor EVO

Mgr. Jana Nováková

Aprobace: Biologie a tělesná výchova
Telefon: 464 601 235
E-mail: jana.novakova@zshj.cz
Konzultační hodiny: pondělí 14.15 -15.15 hodin, vždy po předchozí domluvě

 

 

Koordinátor ŠVP

Mgr. Jana Povodová

Aprobace: První stupeň
Telefon: 464 601 235
E-mail: jana.povodova@zshj.cz
Konzultační hodiny: úterý 13.30 -14.30 hodin, vždy po předchozí domluvě

 

Mgr. Ilona Schwarzová

Aprobace: Matematika, chemie
Telefon: 464 601 235
E-mail: ilona.schwarzova@zshj.cz
Konzultační hodiny:  vždy po předchozí domluvě

 

Klára Krejčíková

Školní asistentka 
Telefon: 464 601 235
E-mail: klara.krejcikova@zshj.cz

 

Vychovatelky školní družiny

Miluše Vlasáková

Telefon: 464 601 238
E-mail: miluse.vlasakova@zshj.cz

Mgr. Pavlína Neumannová

Telefon: 464 601 238
E-mail: pavlina.neumannova@zshj.cz

Lucie Křepelová, DiS.

Telefon: 464 601 238
E-mail: lucie.krepelova@zshj.cz

 

 

Ostatní zaměstnanci

Školník

David Krejčík

 

Úklid

Marie Hořeňovská

Lenka Schejbalová

Školní jídelna

Vedoucí školní jídelny

Iva Šumpíková

Telefon: 464 601 236
E-mail: jidelna@zshj.cz

Vedoucí kuchařka – Eva Melichová

Kuchařka- Helena Kolenyaková

Pomocná kuchařka – Dana Horáčková

Rychlé kontakty

Mapa umístění školy v ČR

Základní škola Horní Jelení, příspěvková organizace
Kolářského 414
Horní Jelení, 533 74

E-mail: info@zshj.cz
Telefon: 464 601 235

Další kontakty

Škola On-line

Školní akce

Momentálně nejsou naplánovány žádné školní akce.

sCOOLweb 2016