Základní informace o školní jídelně

Adresa
Školní jídelna, Základní škola Horní Jelení
Kolářského 414,
533 74 Horní Jelení

Telefon
464 601 236

e-mail  jidelna@zshj.cz

Číslo účtu pro platbu stravného: 107-4308350267/0100

Vedoucí školní jídelny
Iva Šumpíková

Vedoucí kuchařka
Eva Melichová 

Kuchařky
Helena Kolenyaková
Dana Horáčková

Kapacita školní jídelny
300 obědů

Provozní řád školní jídelny

Školní jídelna se řídí vyhláškou „O školním stravování“ č. 107/2005 Sb.ze dne 25.2.2005, vyhláškou č. 84/2005 Sb. ze dne 1.3.2005 a Hygienickými předpisy – vyhláška č. 137/2004 ze dne 17.3.2004. Vyhláška o školním stravování a hygienické předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři.

Stravné se platí na celý měsíc dopředu, a to poslední dva dny v běžném měsíci. Obědy se odhlašují 24 hodin dopředu, nejpozději do 13:00 hodin. Peníze za odhlášené obědy se vracejí na začátku dalšího měsíce. Úhradu lze provést bezhotovostně na účet pro platbu stravného. (Podrobnosti sdělí vedoucí školní jídelny.)

Výše stravného (ceny platné od 1.9.2023)

  Cena za 1 oběd Norma potravin Váha 1 porce syrového masa
žáci ve věku 7 - 10 let 34 Kč 34 Kč 70 g
žáci ve věku 11 - 14 let 36 Kč 36 Kč 80 g
žáci ve věku 15 - 18 let 37 Kč 37 Kč 90 g
zaměstnanci ZŠ 37 Kč 37 Kč 90 g
cizí strávníci 96 Kč 45 Kč 90 g

 


Výdej obědů
Obědy pro žáky školy se vydávají od 11:35 hodin do 13:35 hodin.
V době nemoci dítěte si rodiče dítěte 1. den mohou oběd odebrat a obědy na ostatní dny nemoci si musí odhlásit nebo zakoupit za cenu 96,00 Kč.
Za cenu 96,00 Kč si mohou děti odebrat oběd i po dobu všech prázdnin, pokud je školní jídelna v provozu.

Platí  ZÁKAZ VÝDEJE OBĚDU DO SKLENĚNÝCH NÁDOB!

Obědy pro cizí strávníky se vydávají :
od 11 : 00 hodin do 11 : 30 hodin


V období prázdnin se obědy vydávají pro všechny strávníky od 11:00 hodin do 12:00 hodin. 

JÍDELNÍ LÍSTEK a ostatní informace jsou vyvěšeny v jídelně. Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem vybraných potravin dle odst. 2 přílohy k vyhlášce č. 48/1993 Sb.

Rychlé kontakty

Mapa umístění školy v ČR

Základní škola Horní Jelení, příspěvková organizace
Kolářského 414
Horní Jelení, 533 74

E-mail: info@zshj.cz
Telefon: 464 601 235

Další kontakty

Škola On-line

Školní akce

Momentálně nejsou naplánovány žádné školní akce.

sCOOLweb 2016