Projekt Vybavení učebny informatiky a učebny cizího jazyka Základní školy Horní Jelení

Evropská unie - Evropský fond pro regionální rozvoj

Registrační číslo projektu  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012301

Stručný popis projektu

Předkládaný projekt řeší zastaralé, nemoderní a neefektivní vybavení odborných učeben informatiky a druhého cizího jazyka při Základní škole Horní Jelení. V rámci předkládaného projektu dojde k novému vybavení odborné učebny informatiky (výměna stolních PC a LCD monitorů, nákup 1 grafického tabletu s tlakovým perem, 3D tiskárny, 3D scanneru, interaktivního výukového displeje vybaveného integrovaným PC modulem na pojízdném stojanu vč. výukového softwaru, nákup tiskárny, 4 ks All-in-one zařízení, robotických stavebnic a robotických sad). Dále dojde k vybavení učebny druhého cizího jazyka a tím k vytvoření nové digitální učebny pro 16 žáků.

Cíle projektu

Hlavním cílem je zvýšení kvality infastruktury pro vzdělávání v Základní škole Horní Jelení.

Na tento hlavní cíl jsou vázány čtyři další cíle, jejichž realizace povede k naplnění hlavního cíle projektu:

1)      Zvýšení kvality výuky odborných předmětů se zaměřením na výpočetní techniku

2)      Zvýšení kvality výuky druhého cizího jazyka -  německého jazyka

3)      Zvýšení kvality výuky odborného předmětu pracovní činnosti

4)      Zvýšení materiálně-technického zázemí pro nepovinné spec. odborné předměty a kroužky

V rámci realizace projektu dojde k výměně zastaralého vybavení a nákupu nových, moderních výukových prostředků do IT učebny. Učebna bude mít kapacitu 28 žáků. Realizace zahrnuje výměnu zastaralých PC s monitory za nové, doplnění učebny o grafický tablet, 3D tiskárnu, 3D scanner, interaktivní displej, PC modul a výukový software, robotické stavebnice, all-in-one zařízení, tiskárnu a dvě robotické sady.

Dále bude v rámci realizace projektu vybavena jazyková učebna pro kapacitu 16 žáků. Vznikne digitální jazyková učebna, která bude vybavena základním vybavení, které se skládá z ovládacího pultu učitele, sluchátek s mikrofonem, jazykového přehrávače, externích reproduktorrů, které umožní ozvučení třídy, komunikační softwary pro jazykovou učebnu, pro digitální jazykové přehrávače, pro připojení externích zdrojů. Učebna bude vybavena nábytkem, který se skládá z osmi žákovských dvoustolků, učitelského stolu s místem pro PC, 16 ks žákovských židlí, 1 ks učitelské židle, uzamykatelné skříňky na techniku. Součástí dodávky je montáž, doprava a oživení elektrické části učebny.

Termín realizace projektu

Termín realizace projektu je od 1. 4. 2020 do 31. 8. 2020.

Na realizovaný projekt je poskytována finanční podpora z EU, konkrétně z Integrovaného regionální operačního programu.

Rychlé kontakty

Mapa umístění školy v ČR

Základní škola Horní Jelení, příspěvková organizace
Kolářského 414
Horní Jelení, 533 74

E-mail: info@zshj.cz
Telefon: 464 601 235

Další kontakty

Škola On-line

Školní akce

Ukázka dravých ptáků
pondělí 02.10.2023 od 10:15

Další školní akce

sCOOLweb 2016