Zahrada, kde to žije

Projekt: VÝUKOVÁ PŘÍRODNÍ ZAHRADA ZŠ HORNÍ JELENÍ - "ZAHRADA, KDE TO ŽIJE"
je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt umožní rozšíření a zkvalitnění možností výuky odborných předmětů v Horním Jelení. Hlavním cílem projektu je zlepšení podmínek pro výuku odborných předmětů a také standardu konektivity školy. Cílovou skupinou jsou děti od 6 do 15 let, žáci základního vzdělávání, i jejich rodiče a zaměstnanci ZŠ. Díky projektu dojde ke zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání v Horním Jelení, případně i v jeho spádové oblasti.

Cílem projektu je vybudování nových venkovních odborných učeben (kryté a otevřené odborné učebny) se zázemím (3 sklady výukového materiálu a venkovní výukové prvky), pořízení vybavení pro výuku přírodovědně a prakticky zaměřených předmětů s důrazem na rozvoj práce s digitálními technologiemi a zajištění konektivity školy, což přispěje k zvýšení kvality infrastruktury pro vzdělávání v dotčené škole.

Díky bezbariérovým úpravám budou všechny výstupy projektu i stávající části školy přístupné vchodem ze zahrady i osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Očekávané výstupy projektu:

1. Vybudování venkovní otevřené učebny.
2. Vybudování venkovní kryté učebny.
3. Vybudování 3 venkovních skladů na pomůcky pro výuku jako zázemí pro venkovní učebny.
4. Vybudování a pořízení výukových prvků pro venkovní areál školy.
5. Pořízení výukových pomůcek k rozšíření kompetence práce s digitálními technologiemi.
6. Vybudování bezbariérového vstupu do budovy školy ze zahrady školy.
7. Zajištění vysokého standardu vnitřní konektivity školy.

 

Evropská unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Projekt je financován ze zdrojů Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj, a státního rozpočtu, prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu a spolufinancován městem Horní Jelení.

Rychlé kontakty

Mapa umístění školy v ČR

Základní škola Horní Jelení, příspěvková organizace
Kolářského 414
Horní Jelení, 533 74

E-mail: info@zshj.cz
Telefon: 464 601 235

Další kontakty

Škola On-line

Školní akce

Momentálně nejsou naplánovány žádné školní akce.

sCOOLweb 2016