Vítejte na webu ZŠ Horní Jelení

Projekt na vybavení učebny informatiky a učebny cizího jazyka

Připravujeme projektový záměr na akci "Vybavení učebny informatiky a učebny cizího jazyka Základní školy Horní Jelení" a v rámci přípravných prací zveme rodiče i ostatní zájemce na veřejné projednání tohoto záměru, které se koná ve škole v rámci zasedání Školské rady dne 28.8.2019 od 17.30 hodin.

Ing. Pavla Nádeníková | 15.07.2019 v 11:13

Provoz kanceláře školy o prázdninách

Vyzvednout nevydaná vysvědčení a různá potvrzení můžete v době: 1.-12.července v 8.30 - 11.00 hodin a 26.-30.srpna v 8.30 - 11.00 hodin.

Ing. Pavla Nádeníková | 02.07.2019 v 06:48

Obrázky z Holandska

Na začátku měsíce června pořádal Národní institut dalšího vzdělávání (NIDV) v rámci projektu Globální rozvojové vzdělávání studijní cestu do Nizozemska, konkrétně do Amsterdamu. Z celé republiky bylo vybráno dvanáct pedagogů a ředitelů základních a středních škol, aby se u zahraničních kolegů dozvěděli, jak začleňují děti cizinců do výuky. Samozřejmě nezůstalo pouze u tohoto jednoho tématu, týdenní studijní cesta umožnila představit v kostce systém nizozemského školství a v něm přiblížit roli školy, rodičů, žáků a různých pomáhajících institucí.

Mgr. Jiří Daněk | 01.07.2019 v 23:38

Slavnostní ukončení školní docházky

V pátek 28.června jsme rozdali poslední vysvědčení žákům deváté třídy. Přejeme jim dobrý start do další životní etapy.

Ing. Pavla Nádeníková | 28.06.2019 v 13:32

Ochrana člověka za mimořádných událostí

Každý člověk se může během svého života setkat s neočekávanou mimořádnou událostí jako jsou živelné pohromy, havárie, požáry. Abychom mohli pomoci zmírnit následky těchto událostí, je dobré vědět, jak se v takovýchto případech zachovat, umět si poradit a v neposlední řadě umět pomoci nejen svým blízkým.

Mgr. Petra Burcalová | 25.06.2019 v 13:39

Sportovní den 1. stupně

V pondělí 24. června si 8. třída připravila pro své mladší spolužáky z prvního stupně sportovní den. Jako zahájení celého programu nám předvedla Martina Bolehovská disciplínu zvanou dogfrisbee. Poté si během celého dopoledne všichni mohli vyzkoušet svou zdatnost na stanovištích: překážková dráha, basketbal, sportovní kvíz, vybíjená, fotbal, přehazovaná, florbal, pétanque, paměťová hra a stolní tenis.

Mgr. Vladimíra Bryndová | 25.06.2019 v 12:18

Karel Čapek

Dnešní den jsme u nás přivítali herce z Divadélka pro školy, kteří nám z jejich bohatého repertoáru zahráli dvě představení: pro mladší žáky Z Devatera pohádek a pro starší žáky Fenomén Karel Čapek. Obě představení se setkala s velkým ohlasem a to zejména díky skvělým hereckým výkonům, humorným scénkám a aktivnímu zapojení obecenstva. Zajímavostí bylo pro mnoho diváků zjištění, že jedním z herců byl náš bývalý žák pan Václav Lojška.

Mgr. Vladimíra Bryndová | 21.06.2019 v 14:27

Devatero pohádek, 2., 3. a 4. třída

V pátek 21. 6. 2019 k nám přijelo divadlo. Dětem se velmi líbilo, protože pánové herci byli legrační, aktivní a vyprávěli vtipy.

Mgr. Radka Bednářová | 21.06.2019 v 10:29

Mobilní dopravní hřiště

Dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště u nás.

Mgr. Radka Bednářová | 21.06.2019 v 09:44

Turistika třeťáků

Žáci 3. třídy chodili často již od počátku školní docházky na turistiku po okolí. Poznali spoustu krásných a zajímavých míst. Dnešní turistický výšlap na vyhlídku nad Ostřetín zakončili slavnostním obědem a zmrzlinovým pohárem v Rekreačním zařízení Radost.

Mgr. Eva Kafková | 18.06.2019 v 19:01

Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny

V pátek 14.června byli prvňáčci pasováni králem Petrem I. na čtenáře knihovny. Za přípravu akce děkujeme paní knihovnici Janě Pechové.

Ing. Pavla Nádeníková | 17.06.2019 v 15:15

I-KAP tato zkratka se dnes objevila v rozvrhu žáků sedmé a osmé třídy.

Jedná se o projekt, který zajišťují učitelé Gymnázia Holice pro žáky základních škol.

Mgr. Pavel Kleisner | 13.06.2019 v 18:21

Projektový den žáků 6.A a 6.B v Ekocentru

Ekocentrum spojené se Záchrannou stanicí pro zraněné živočichy Huslík nedaleko Poděbrad navštívili v rámci projektového dne mimo školu ve středu 12.června 2019 žáci spojených 6. tříd.

Mgr. Pavel Klapal | 13.06.2019 v 13:05

Toulovcovy Maštale

V pondělí 10.6. vyrazily děti ze 2. a 5.třídy na společný výlet do přírody.

Mgr. Monika Bláhová | 11.06.2019 v 13:14

IV. B v Olomouci

Ve čtvrtek 6. 6. navštívili žáci IV. B Olomouc. Prioritou byla Pevnost poznání - interaktivní muzeum popularizace vědy. Dostatek času však také zbylo na prohlídku nejznámějších památek v historickém centru města.

Mgr. Jiřina Divišová | 10.06.2019 v 14:23

« Předchozí 1 2 3 4 5 6  …  Další »

Rychlé kontakty

Mapa umístění školy v ČR

Základní škola Horní Jelení, příspěvková organizace
Kolářského 414
Horní Jelení, 533 74

E-mail: info@zshj.cz
Telefon: 464 601 235

Další kontakty

Škola On-line

Školní akce

Vánoční besídky
pátek 20.12.2019 od 08:00

Další školní akce

On-line Meteostanice

Finalista sCOOLweb 2016