Adaptační kurz šesté třídy

Od 4. do 6. září probíhal na naší škole tradiční adaptační kurz pro žáky 6. třídy.

Tentokrát nás po celou dobu provázelo téma Panovník a šlechta, které žáky hravou formou vedlo k přenesenému poznání, že fungování třídního kolektivu, zejména pak atmosféru v něm, neutváří pouze třídní učitel, ale také jednotliví žáci. Během kurzu jsme vnímali důležitost pravidel, která nás nejen zavazují k určitému chování, ale také nás chrání před nežádoucími jevy. Velký důraz byl kladen na spolupráci, každý měl ve skupině svoji roli a byl, dle svých možností, přínosný pro vyřešení zadaného úkolu. Jednotlivé aktivity byly také zaměřeny na vzájemné poznávání účastníků, jež přispělo k snadnějšímu začlenění nových spolužáků z Ostřetína, to šesťáci při závěrečném hodnocení ocenili nejvíce. Třídenní program jsme si všichni moc užili, kromě spousty zážitků si všichni odnesli také Řád zlatého JELENKY.

Velmi rád bych poděkoval paní Haně Ochové, která je již jedenáct let autorem, garantem a duchovní matkou zmíněného programu, jejímu manželovi, Tomáši Ochovi, který zajišťuje venkovní aktivity, jež jsou nejen dětmi velmi oblíbené, Kláře Krejčíkové, která s námi letos prožila celé tři dny, fotografovala a s jí vlastním pozitivním a akčním přístupem spoluutvářela pohodové zázemí kurzu, dále kolektivu kuchařek školní jídelny za výborná jídla, dvojitě pak paní vedoucí Ivě Šumpíkové, která s manželem zajišťovala podávání večeří, včetně biozeleniny z vlastní zahrádky

Fotogalerie k tomuto článku

Mgr. Jiří Daněk | 08.09.2019 v 19:49

Rychlé kontakty

Mapa umístění školy v ČR

Základní škola Horní Jelení, příspěvková organizace
Kolářského 414
Horní Jelení, 533 74

E-mail: info@zshj.cz
Telefon: 464 601 235

Další kontakty

Škola On-line

Školní akce

Třídní schůzky
úterý 19.11.2019 od 16:00

Exkurze do planetária
středa 20.11.2019 od 09:00

Volno z rozhodnutí ředitele školy
pátek 22.11.2019 od 07:55

Další školní akce

Finalista sCOOLweb 2016