Branný den

20. 6. 2022 se konal branný den - ochrana člověka za mimořádných situací.

Štěstí přeje připraveným. To platí u život ohrožujících situací dvojnásob, proto se snažíme nácvik řešení takových událostí nepodceňovat. I letos jsme zařadili mezi červnové aktivity tradiční Den ochrany člověka za mimořádných situací, který se ale vžil, nejen u nás, spíše pod názvem Branný den.

Akce byla realizována ve spolupráci s jednotlivými složkami záchranného systému. Konkrétně jsme u nás mohli přivítat záchranáře z holické pobočky Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje, policistky a policisty z Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, naše hornojelenské dobrovolné hasiče a pana Matouška s jeho obrněným transportérem.

Žáci prvního i druhého stupně se tak mohli na několika stanovištích postupně seznámit s náplní práce policisty, jeho pracovním vybavením a dopravními prostředky. Mnohé žáky pobavil běh mezi kužely s brýlemi, jež simulovaly vidění v opilosti a pod vlivem jiných návykových látek, nejrychlejší z nich získali upomínkové předměty. Zajímavé bylo také stanoviště, kde na žáky čekala ochutnávka forenzních věd a kriminalistiky, zejména daktyloskopie. Sejmuté otisky prstů jednotlivých žáků neputovaly do policejní databáze, nýbrž zůstaly dětem na památku.

Záchranáři zprostředkovali na figuríně nepřímou masáž srdce, poučili děti o některých zásadách poskytnutí první pomoci, představili vybavení záchranného vozu, například transportní lehátko s fixací páteře, defibrilátor a další.

Dobrovolní hasiči seznámili žáky s hasicími přístroji, ale také s prevencí rizikových faktorů, které by mohly vést až ke vzniku požáru, nesměla samozřejmě chybět ani prohlídka hasičského vozu.

Na své si přišli rovněž fanoušci vojenské techniky, u pana Matouška mohli nahlédnout do obrněného transportéru, o kterém se dozvěděli spoustu zajímavostí.

Stanoviště složek záchranného systému tematicky doplnili také někteří učitelé. Žáci u nich házeli na cíl granátem, samozřejmě neodjištěným, byl to vlastně spíše takový cvičný školní granát, kde hrozilo méně rizik. Praktický byl také nácvik přenášení raněného, to buď jednotlivcem, nebo skupinou.

Okolo jedenácté hodiny, chvíli poté, co u jednotlivých aktivit vystřídali starší žáci prvostupňové, začala exhibice psovodů s jejich čtyřnohými parťáky. Kromě poslušnosti jsme mohli zhlédnout ještě obranu s figurantem. Pak přišla bohužel jiná show, hromy a blesky doprovázely průtrž mračen a všichni se museli přesunout do sucha a bezpečí.

Všichni aktéři hbitě rozložili své edukační stánky v přívětivých, byť trochu stísněných prostorách školy a mohlo se směle pokračovat v osvětě dál.

Dvouhodinový program si připravili také třídní učitelé. Ti zařadili témata, jež doplnila zmiňované aktivity ze stanovišť. Žáci při nich nacvičovali tísňová volání, zopakovali si zásady ochrany zdraví při havárii s únikem nebezpečné látky, při bouřce, při živelních katastrofách a dalších nepříznivých událostech, ale také jak se zachovat při útoku aktivního střelce.

I přes nepřízeň počasí jsme si všichni tematický den věnovaný ochraně lidského zdraví užili, věříme, že jeho náplň byla smysluplná a každý odcházel s povědomím o tom, jak by při některé z mimořádných událostí postupoval.

Rádi bychom poděkovali všem, kdo se na této akci podíleli, tedy všem policistům, zdravotnickým záchranářům a hasičům, samozřejmě také panu Aleši Matouškovi, nejvýraznější dík však patří por. Václavu Pevnému, tatínkovi jednoho z našich žáků, který byl hlavním koordinátorem celého doprovodného programu.

Závěrem si přejme, abychom nic, co jsme se v rámci tohoto dne dozvěděli, v praxi nemuseli využít.

Mgr. Jana Nováková a Mgr. Vojtěch Srnský

Fotogalerie k tomuto článku

Mgr. Jana Nováková | 22.06.2022 v 14:45

Rychlé kontakty

Mapa umístění školy v ČR

Základní škola Horní Jelení, příspěvková organizace
Kolářského 414
Horní Jelení, 533 74

E-mail: info@zshj.cz
Telefon: 464 601 235

Další kontakty

Škola On-line

Školní akce

Momentálně nejsou naplánovány žádné školní akce.

sCOOLweb 2016