Obrázky z Holandska

Na začátku měsíce června pořádal Národní institut dalšího vzdělávání (NIDV) v rámci projektu Globální rozvojové vzdělávání studijní cestu do Nizozemska, konkrétně do Amsterdamu. Z celé republiky bylo vybráno dvanáct pedagogů a ředitelů základních a středních škol, aby se u zahraničních kolegů dozvěděli, jak začleňují děti cizinců do výuky. Samozřejmě nezůstalo pouze u tohoto jednoho tématu, týdenní studijní cesta umožnila představit v kostce systém nizozemského školství a v něm přiblížit roli školy, rodičů, žáků a různých pomáhajících institucí.

V Amsterdamu jsme během pěti dnů navštívili osm škol a organizace zaměřené na management školských asociací, celoživotní vzdělávání v Nizozemsku, participaci mládeže, pomoc matkám a rodinám v nouzi apod. Volný čas, který nastal většinou až okolo 18. hodiny, jsme mohli trávit poznáváním města.

Během pobytu jsme viděli a slyšeli spoustu zajímavého, pokusím se přiblížit to stěžejní. Nizozemský školský systém je od českého v některých směrech odlišný. Děti navštěvují základní školu od 4 do 12 let, potom se na základě postupových testů rozdělí do škol zaměřených na přípravu na studium na univerzitě (podobné našim gymnáziím), na technické a ekonomické vzdělávání (naše SOŠ, SPŠ) a na praktické vzdělávání pro budoucí povolání (naše učiliště). Vedle těchto škol jsou zde ještě školy speciální pro děti s mentálním postižením. Vyučování trvá většinou od 8.30 do 16.10, na některých školách mají i večerní výuku. Hranice pro dosažení alespoň nějakého vzdělání je stanovena na 22 let. Pokud se mladý člověk rozhodne studovat na univerzitě, může na financování studií využít půjčku s garantovaným nízkým úrokem, což do jisté míry nahrazuje naše stipendia. Ryze soukromých škol je v Nizozemsku málo, pro představu stojí školné 4.000–8.000 €, často jej hradí zaměstnavatel. Všeobecně je v nizozemském školství tendence posilovat hodiny tělesné výchovy, na některých školách mají až šest hodin týdně. Na školách podobných našim učilištím je výuka zaměřena velmi prakticky, kromě oborových předmětů jsou tu předměty jako vaření, rodinná výchova apod. Mládež je vedena k tomu, aby vracela něco zpět své komunitě, proto v rámci dobrovolnictví chodí do domovů pro seniory, útulků pro zvířata apod. Namísto třídního učitele mají žáci tzv. mentora, který s nimi řeší nejrůznější provozní, ale i studijní problémy a zabývá se klimatem třídy. Na základě návštěv ve školách bylo patrné, že vlády jednotlivých regionů do školství značně investují, většina námi navštívených škol byla přestěhována v nových budovách. Školy v Nizozemsku jsou méně zatížené administrativou a řešením různých situací, od toho jsou zřízeni úředníci (mají na starosti několik škol). Kdybych měl shrnout celkové vyznění nizozemského školství na základě popisované šestidenní studijní cesty, uvedl bych asi to, že každý aktér vzdělávání má jasně stanoveny povinnosti a práva, které jsou důsledně vyžadovány kontrolními institucemi. Atmosféra ve školách byla na první pohled klidnější, učitelé se zde více věnují výuce svých předmětů a studenti, vedeni k zodpovědnosti za veškerá svá rozhodnutí, nemají potřebu cokoliv ničit. Inspirativní model školství, jemuž se u nás alespoň přiblížit bude vyžadovat ještě hodně práce.

Při hledání východiska z jakéhokoliv problému je dobré přemýšlet v souvislostech, často sdílením s někým dalším, náhledem na jeho způsob uvažování, vzájemným poučením z chybných úsudků a postupů můžeme najít cestu k efektivnímu řešení a právě to je přínos, kterého si na zahraničních studijních cestách, jako byla ta naše do Amsterdamu, cením nejvíce. Během týdne jsme měli možnost porovnat české a nizozemské školství, v mnohém se inspirovat, ale na druhou stranu se také přesvědčit, že mnohé oblasti nejen ve školství a sociálních službách u nás velmi dobře fungují, jen je třeba je správně rozvíjet.

Obecně je však třeba pohlížet nejen na vzdělávání, ale i na otázky ekologické, ekonomické a další globálně, nikoliv jen jako Češi, ale jako Evropané, případně obyvatelé planety Země. Závěrem tedy nemohu v této souvislosti necitovat moudro jednoho dávného světooobčana, českého rodáka, jehož chovají v úctě také právě v Nizozemsku, Učitele národů, Jana Ámose Komenského:„Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme, a cokoliv se tu koná, všech se týče.“

Fotogalerie k tomuto článku

Mgr. Jiří Daněk | 01.07.2019 v 23:38

Rychlé kontakty

Mapa umístění školy v ČR

Základní škola Horní Jelení, příspěvková organizace
Kolářského 414
Horní Jelení, 533 74

E-mail: info@zshj.cz
Telefon: 464 601 235

Další kontakty

Škola On-line

Školní akce

Třídní schůzky
úterý 19.11.2019 od 16:00

Exkurze do planetária
středa 20.11.2019 od 09:00

Volno z rozhodnutí ředitele školy
pátek 22.11.2019 od 07:55

Další školní akce

Finalista sCOOLweb 2016